Hadrone to wiodący polski producent oprogramowania do zarządzania portfelem projektów i projektami – Hadrone PPM. Firma od 10 lat skutecznie wspiera klientów w Polsce i na świecie w osiąganiu ich celów biznesowych dzięki lepszemu planowaniu, priorytetyzacji i wyborze projektów, a później skutecznej ich realizacji i bieżącym monitorowaniu. Dzięki integracji z MS Teams i JIRA, a także systemami klasy ERP, Workflow i Business Intelligence, Hadrone PPM zapewnia jedno zintegrowane środowisko do pracy zarówno dla PMO i kadry zarządzającej, jak i kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

Bazując na swojej wiedzy eksperckiej i wielu doświadczeniach wdrożeniowych, Hadrone będzie się dzielić z naszymi czytelnikami inspirującymi praktykami zarządzania poszczególnymi projektami i całym portfelem projektów.

Więcej informacji o Hadrone na: https://hadrone.com/