Konferencja Portfolio Experience, której patronem medialnym od wielu lat jest “Strefa PMI” to jedyne w Polsce wydarzenie o tematyce z obszaru zarządzania portfelem projektów i PMO, skupiające praktyków i ekspertów z kraju i ze świata. Dni 26-27 kwietnia 2021 staną się prawdziwym “świętem zarządzania portfelem projektów”. Pierwszy dzień Konferencji będzie wypełniony wykładami, dyskusjami, wymianą pomysłów i know-how. Drugiego dnia zainteresowane osoby będą miały możliwość wzięcia udziału w całodniowym warsztacie prowadzonym przez cenionego w świecie zarządzania zmianą trenera – Erika F Steketee.

Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń. Udział w konferencji zapewnia uczestnikom dostęp do narzędzi i praktyk, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych i osiągnięciu zrównoważonego i optymalnego portfela projektów w organizacji.

Tegoroczna konferencja Portfolio Experience odbywa się pod hasłem PMO as a Change Agent. Określenie to jest definiowane i pojmowane na wiele różnych sposobów. W istocie brakuje nawet zgodności co do tego, jak tłumaczyć je na język polski, dlatego w trakcie konferencji chcemy między innymi poszukać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Na czym polega sedno i sens zarządzania zmianą w organizacji?
  • W jaki sposób w proces zmiany organizacyjnej powinni być angażowani różni interesariusze (w tym przede wszystkim sponsorzy projektów prowadzących do zmian)?
  • Czy w zarządzaniu zmianą w organizacji skuteczniejsze są metody adaptacyjne, czy predykcyjne?
  • Jak upewniać się, że kierunek i charakter zmian organizacyjnych jest zgodny ze strategią, a przy tym zapewnia organizacji optymalne korzyści?


W naszym przekonaniu PMO pełni w procesie zarządzania zmianą w organizacji rolę szczególną. Decyduje o tym przede wszystkim miejsce PMO w kontekście projektów, które zawsze są nośnikiem zmiany – niezależnie od tego jaki ma ona charakter i czego dotyczy. Jak sprawić, by rola ta była wypełniana w możliwie najbardziej sprawny i skuteczny sposób? To według nas kluczowa kwestia, na której skupimy się w trakcie tegorocznej konferencji, na która serdecznie zapraszamy.

Nieodłącznym elementem konferencji jest również konkurs PMO Award. Misją konkursu jest promowanie PMO jako jednostki wspierającej zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobrych praktyk stosowanych w ramach struktur PMO. Podstawowym zaś celem jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do poprawy w zarządzaniu projektami, przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie nagród PMO Award w kategoriach Najbardziej Dojrzałe PMO oraz Najszybciej Rozwijające się PMO.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2021 w formule online. Rejestracja trwa do 21 kwietnia 2021.

27 kwietnia 2021 zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez Erika F Steketee.

Warto rejestrować się wcześniej, liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Konferencji Portfolio Experience oraz fanpage’u.

Strefa PMI jest patronem medialnym konferencji Portfolio Experience.