Adam Getler

Od 5 lat kieruje PMO Grupy Kapitałowej JSW. W zarządzaniu projektami stawia na bezpośredni kontakt z uczestnikami strategicznych projektów realizowanych w ramach organizacji. Dba o podwyższanie kompetencji pracowników. Inicjator Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle – projektu skupiającego projektowe podejście w ramach sektora wydobywczego. Od kilku lat jako praktyk dzieli się wiedzą projektową w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tishnera oraz w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiadacz certyfikatu IPMA lev. C, absolwent studiów MBA. Prywatnie wolny czas poświęca podróżom, rowerowi oraz crossfitowi.
Strefa Praktyki
Case Studies

Projekty kluczem do realizacji nowoczesnej strategii. Studium przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Adam Getler

11-01-2022

Strefa PMI nr 35, Listopad 2021

Projekt i zarządzanie projektami to powszechnie znane pojęcia, od lat używane – zarówno przez największe korporacje jak i małe firmy rodzinne. Na niektóre osoby pojęcia te wciąż jednak działają jak płachta na byka. Projekty postrzegane są w takich wypadkach jako zakłócenie działalności przedsiębiorstwa. „Po co nam jakieś projekty? Jakby nie było nam dość bieżącej pracy!” Tymczasem, dzięki skoordynowanemu zarządzaniu portfelami, programami i projektami realizacja działań rozwojowych organizacji może być prostsza, czytelniejsza i bardziej transparentna. W poniższym studium przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawię, w jaki sposób przejść przez okres negacji potrzeby zarządzania projektami i udowodnić pozytywny wpływ uporządkowania i standaryzacji działań okołoprojektowych na skuteczną i efektywną realizację przedsięwzięć i strategii firmy.

Najnowsze Wydanie