Agnieszka Dąbrowska

Dyrektor Wrocławskiego Oddziału SoftServe Poland. Na co dzień koordynuje działania firmy związane z procesem rekrutacji, zwiększaniem rozpoznawalności marki SoftServe, współtworzeniem kultury organizacyjnej, prowadzeniem programów rozwojowych dla pracowników oraz organizacją pracy biura. Zdobywała doświadczenie jako HR Business Partner i Manager w branży IT, automotive oraz chemii budowlanej. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Południowej Walii oraz SWPS. Inspiruje ją współpraca z ciekawymi ludźmi i nowe wyzwania.
Strefa Praktyki
Hints&Tips

Rola Project Managera w czasie kryzysu. Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy?

Agnieszka Dąbrowska

12-01-2021

Strefa PMI nr 30, wrzesień 2020

To był i jest czas trudny dla nas wszystkich. Kryzys zweryfikował nasze dotychczasowe założenia, modele współpracy i style zarzą­dzania. Wiele rzeczy należało przewartościo­wać, a wiele zdefiniować na nowo. W dużej mierze musieliśmy działać w chaosie, pole­gać na swojej intuicji i w nowej, nieprzewidy­walnej rzeczywistości umiejętnie aplikować wcześniej wyciągnięte lekcje. Mam nadzieję, że przeszliście ten test pomyślnie i sytu­acja u Was w firmach powoli się normalizuje. Nadszedł więc czas na refleksję nad wszyst­kim tym, co wydarzyło się w ostatnich mie­siącach.

Najnowsze Wydanie