Agnieszka Plusczok

Certyfikowany Project Manager (PMP®, PSM I, AgilePM®, PRINCE2® , ITIL®), stosujący zarówno metodyki kaskadowe, jak i podejście zwinne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami. W trakcie swojej kariery zawodowej z powodzeniem realizowała projekty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, przejścia na nowe narzędzia, jak i rozwoju istniejącego oprogramowania. Od 2017 roku wolontariuszka PMI PC, w latach 2018 - 2019 zastępczyni dyrektora ds. programów i wydarzeń w PMI PC Oddział Śląsk. Pasjonuje się pracą z ludźmi oraz budową i kierowaniem zespołami.
Strefa Wiedzy
Strategy & Business

Dlaczego (do)sprzedaż to zadanie project managera i jak robić to skutecznie?

Agnieszka Plusczok

28-10-2021

Strefa PMI nr 30, wrzesień 2020

Do kwestii uczestniczenia project managera w procesie sprzedaży i dosprzedaży, czy nawet przypisywania ról i odpowiedzialności w tym obszarze, firmy podchodzą bardzo różnie. Niektóre organizacje nie włączają w ten proces PM-a. Nikt ze świata projektowego nie ma wówczas szansy na zgłoszenie swoich uwag oraz dostosowanie oferty do realnych możliwości zespołu w zakresie budżetu, zasobów czy czasu realizacji. Dla innych firm rzeczą naturalną jest, że PM w takich rozmowach uczestniczy i stara się połączyć potrzeby oraz oczekiwania klienta z możliwościami firmy i zespołu. Dlaczego ten drugi model jest lepszy?

Najnowsze Wydanie