prof. Andrzej Blikle

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nadzorczej firmy A.Blikle Sp. z o.o. (w latach 1990-2010 był prezesem zarządu), członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha, członek rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju), członek zarządu oraz były prezes stowarzyszenia Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie), członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członek kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie