prof. Andrzej Blikle

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, czło- nek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nadzorczej firmy A.Blikle Sp. z o.o. (w latach 1990-2010 był prezesem zarządu), członek zarządu sto- warzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Ko- mitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, ho- norowy prezes Centrum im. Adama Smitha, członek rady fundacji FOR (Fundacja Oby- watelskiego Rozwoju), członek zarządu oraz były prezes stowarzyszenia Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie), członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członek kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie