Anna Jaszczołt

Zarządzaniem projektami zajmuje się od ponad 10 lat. Od 2015 roku działa jako konsultant i trener. Właścicielka firmy do- radczo-szkoleniowej (www.annajaszczolt. com). Przeprowadza globalne transforma- cje. Wprowadza i rozwija kulturę projekto- wą w organizacjach. Autorka warsztatów z zarządzania projektami: PM Starter Kit, Biznesowy Scrum, PMP Turbo Kurs, Product Backlog Master. Autorka poczytnego blo- ga zarzadzam-projektami.pl. Prelegentka. Mentorka w PMI. Posiada certyfikaty PMP®, PRINCE2®, Agile PM®, PSM I®, PSPO I®. Uważa, że praca projektowa przede wszyst- kim powinna dawać radość i poczucie spełnienia. Przy zachowaniu tych warun- ków reszta po prostu się dzieje... naszymi rękoma.
Strefa Wiedzy
Leadership
Technical PM

Kluczowe czynniki sukcesu w projektach transformacji – na podstawie doświadczeń własnych

Anna Jaszczołt

22-05-2024

Strefa PMI nr 11, listopad 2015

Po przeanalizowaniu swoich doświadczeń, wyróżniłabym trzy kategorie czynników sukcesu w transformacjach: zaufanie, wizja, zaangażowanie. Prawdę powiedziawszy, z mojego doświadczenia wynika, iż bez tych trzech elementów żaden projekt nie osiągnie swojego potencjału. Ale skomplikowana i pełna wyzwań transformacja, bez zapewnienia tych czynników, nie ma szans nawet na „jako takie” pozytywne zakończenie. Tak naprawdę te trzy elementy konstytuują się nawzajem i wynikają z siebie. Gdybym miała ustalić ich gradację, zrobiłabym to następująco: zaufanie > wizja > zaangażowanie. Tylko pracownicy, którzy mają zaufanie do kadry zarządzającej otwarcie przyjmą i rozważą przedstawianą im wizję, a w niej cel projektowy. Ufając swojemu kierownictwu i rozumiejąc wizję, będą w stanie się zaangażować. Brzmi banalnie. Pytanie co dokładnie kryje się za tymi kategoriami i jakie narzędzia mogą je wspierać?

Najnowsze Wydanie