Anna Jaszczołt

Zarządzaniem projektami zajmuje się od ponad 10 lat. Od 2015 roku działa jako konsultant i trener. Właścicielka firmy do- radczo-szkoleniowej (www.annajaszczolt. com). Przeprowadza globalne transforma- cje. Wprowadza i rozwija kulturę projekto- wą w organizacjach. Autorka warsztatów z zarządzania projektami: PM Starter Kit, Biznesowy Scrum, PMP Turbo Kurs, Product Backlog Master. Autorka poczytnego blo- ga zarzadzam-projektami.pl. Prelegentka. Mentorka w PMI. Posiada certyfikaty PMP®, PRINCE2®, Agile PM®, PSM I®, PSPO I®. Uważa, że praca projektowa przede wszyst- kim powinna dawać radość i poczucie spełnienia. Przy zachowaniu tych warun- ków reszta po prostu się dzieje... naszymi rękoma.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie