Anna Witek

Senior UX Specialist w agencji UX Symetria. Badaczka UX z ponad 10-letnim doświad- czeniem w realizowaniu badań m.in. dla branży medycznej i spożywczej. Specjalizuje się w budowaniu strategii oraz tworzeniu metodyk badawczych. Wykładowca aka- demicki na Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prywatnie miłośniczka podróży i kuchni azjatyckiej, fanka gier planszowych i trian- gulacji badawczej.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie