Barbara Mróz

Psycholog, trener, mentor, współtworzy Akademię Zwinnej Liderki. Towarzyszy w przechodzeniu przez zmiany oraz wyzwania osobiste i zawodowe. Wspiera w działaniach prowadzących do życia opartego na wartościach i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Zainteresowanych praktyką empatycznej komunikacji, zaprasza na miniwarsztat oparty o metodę komunikacji bez przemocy podczas konferencji New Trends in Project Management, która odbędzie się 27-28 kwietnia 2020 r. w Gdańsku.
Strefa Wiedzy
Leadership

Empatia – słabość czy siła Project Managera?

Barbara Mróz

20-12-2020

Strefa PMI nr 28, marzec 2020

W dzisiejszym świecie jedyną pewną rze­czą jest zmiana. Obecna rzeczywistość zawodowa wymaga ciągłego uczenia się i nadążania za technologią, a także, jak pokazuje trójkąt kompetencji Project Ma­nagement Institute (ang. the PMI Talent Triangle®), połączenia umiejętności tech­nicznych zarządzania projektami (ang. Technical Project Management), zarzą­dzania strategicznego i biznesowego (ang. Strategic and Business Management) oraz przede wszystkim kompetencji przywód­czych (ang. Leadership), do których należy umiejętność empatii.

Najnowsze Wydanie