Bartosz Gałka

Kierownik Zespołu Wsparcia Projektów w TAURON Polska Energia, odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi, system IT do zarządzania portfelem projektów oraz rozwój kompetencji w dziedzinie project management w Obszarze Projektów Inwestycyjnych Grupy TAURON. Z wykształcenia inżynier, absolwent studiów MBA, ekspert zarządzania projektami i PMO (PRINCE2, PRINCE2Agile, IPMA level D, MSP, P3O i in.) skutecznie łączący w pracy elementy metodyk kaskadowych i zwinnych. Certyfikowany trener zarządzania projektami.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie