Daria Czupreta

Świeżo upieczony magister zarządzania projektami Szkoły Głównej Handlowej. Za sobą ma ukończone kursy z AgilePM i IPMA-Student. Na co dzień zdobywa doświadczenie zawodowe jako Project Manager, a w wolnych chwilach koordynuje organizację comiesięcznych seminariów PMI PC w Warszawie i praktykuje jogę.
Strefa Studenta
Project Management

Design Thinking, Lean i Agile w jednym – mix doskonały?

Daria Czupreta

04-01-2021

Strefa PMI nr 29, czerwiec 2020

Co wspólnego ma Agile, Lean i Design Thinking? Czy połączenie tych metodyk i podejść daje kolejne nowe korzyści, większe niż te, jakie osiągamy, gdy używamy każdej z nich osobno? We współczesnym świecie technologie i rynki rozwijają się z bardzo dynamicznie. Dotyczy to również obszaru projektowego, gdzie ciągle tworzone są nowe metodyki i techniki zarządzania projektami, jak również podejścia do pracy zespołowej. Ważny jest prawidłowy dobór metodyki do realizowanego projektu. Project Manager często stoi przed trudnym wyborem optymalnej metodyki czy odpowiedniego podejścia, które będą najlepszym rozwiązaniem dla danego projektu. Dzieje się tak, gdyż mają one dość często elementy wspólne, jak to jest w przypadku Design Thinking, Lean i Agile.

Najnowsze Wydanie