Dariusz Ciechan

Zarządza projektami, wprowadza i usprawnia zarządzanie projektami oraz portfelami projektów w organizacjach. Współpracuje z biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach. Jest oficjalnym recenzentem oraz kontrybutorem międzynarodowych standardów PMI, a także kierownikiem projektu i weryfikatorem polskiego tłumaczenia PMBOK® Guide.
Strefa Praktyki
Agile
Toolbox

Z Kanbanize od strategii do realizacji

Dariusz Ciechan

09-01-2023

Strefa PMI nr 39, Listopad 2022

Właściwa implementacja zarządzania celami metodą OKR (Objectives & Key Results) wspiera sukces realizacji strategii firmy. Prawidłowo zdefiniowanie cele (obejmujące Cele oraz Kluczowe Rezultaty w metodzie OKR) to dopiero początek. W każdej organizacji, zarówno w dużej jak i małej, trzeba bowiem jeszcze odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zbudować kilkupoziomowy system celów w organizacji? Jak zapewnić spójność celów w ramach takiego systemu? A także: jak zapewnić zarówno transparentność celów, jak i działań służących ich realizacji?

Najnowsze Wydanie