Jakub Lesiński

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1995), doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/projektów (ponad 20 lat doświadczenia). Pracuje z kierownikami projektów zwinnych i predykcyjnych umożliwiając im zwiększanie harmonii w zespołach i skuteczną maksymalizację wartości w złożonych środowiskach pracy. Prezes Zarządu firmy doradczej Thoriana sp z o.o. Obecnie zarządza zespołem konsultantów realizujących projekty doradcze w zakresie zarządzania projektami (usługi PMO, interim project management, budowa i wdrażanie metodyk w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów, przygotowywanie i uruchamianie projektów i programów, optymalizacja portfeli) oraz definiowania i operacjonalizacji strategii. Członek PMI od 2003. Mentor PMI w programie mentoringowym. Asesor projektów kandydujących do nagrody IPMA Polish Project Excellence Award w 2010 i 2011 i nagrody globalnej w 2018, Lider zespołu asesorów od 2020, członek Jury PPEA w 2013 i sędzia w nagrodzie globalnej 2019. Sędzia w konkursie Global eColaboration Competition 2019-2021.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie