Jakub Maliszewski

Student Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Od 2012 roku aktywnie działał na rzecz społeczności akademickiej z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Obecnie udziela się w Komisji do spraw Systemów SSPW. Interesuje się metodykami zwinnymi oraz jest członkiem Koła Naukowego Zarządzania Projektami PMArt. Na co dzień pracuje i rozwija się jako tester oprogramowania.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie