Jarosław Ściślak

Autor zajmuje się brandingiem, marketingiem, skalowaniem firm, optymalizacją procesów i contentem. Tworzy i rozwija marki, buduje wizerunek i komunikację. Podchodzi holistycznie do sprzedaży, marketingu, public relations, human resources i employer branding. W pracy opiera się na Customer-centric Selling i Design Thinking. Ekspert ekonomii wartości, mającej realne przełożenie na zyski firmy, jej wizerunek oraz relacje z partnerami i pracownikami. Autor kilku książek, pierwszą napisał na zamówienie jeszcze na studiach. Na co dzień pisze na blogu www.scislak.com
Strefa Wiedzy
Agile
Leadership

Deadbeat or a Rebel? Welcome to the Team!

Jarosław Ściślak

28-01-2021

Strefa PMI nr 31, Listopad 2020

Bill Gates once said: “If I have a difficult problem to solve, I hire a lazy person be­cause he will find an easy way to do it”. If so, why so many projects are sentenced to weeks and months of email discussions, meetings, and internal struggles? Wouldn’t be just easier to give the task to someone not giving a damn about protocol?

Najnowsze Wydanie