Joanna Dąbrowska

Trener Altkom Akademii. Specjalizuje się w metodykach tradycyjnych, głównie PRIN- CE2. Project Manager z doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, wydawniczej, sektorze FMCG. Politolog zafascynowany psychologią – studiuje psychologię na Uni- wersytecie SWPS w Warszawie.
Strefa Wiedzy
Leadership

Przewodzenie zmianom w organizacji. Przywódca, czyli kto?

Joanna Dąbrowska

30-01-2023

Strefa PMI nr 20, marzec 2018

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji wymaga kompetentnego przywództwa. Szereg teorii dotyczących zmiany w  organizacji, nakierowuje na myślenie dotyczące tego, jaki powinien być lider idealny, aby zarządzanie zmianą było efektywne. Jednym tchem można wymienić kompetencje takie jak: budowanie wizji, wysokie zdolności komunikacyjne, zaangażowanie i uczciwość, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie czy motywowanie.

Najnowsze Wydanie