Joanna Maryniak

Koordynatorka pionu Marketingu III Stu- denckiej Konferencji Zarządzania Projekta- mi. Studiuje na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Swoje pasje i umie- jętności rozwija w Komisji ds. Wizerunku i Promocji Samorządu Studentów Uniwer- sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poza nauką i działalnością studencką swój czas poświęca przeróżnym zainteresowaniom, między innymi takim jak rysowanie, grafika komputerowa czy muzyka.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie