Joanna Murzyn

Prelegentka tegorocznego, 16. Międzynarodowego Kongresu PMI PC. Technologiczna aktywistka. Swoimi działaniami dąży do ustanowienia naszego dobrobytu oraz ochrony zasobów naturalnych priorytetem, który powinien stać się częścią rozważań nad dalszym kierunkiem rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych. W ramach Instytutu Ekologii Cyfrowej opracowuje programy edukacyjne, przeprowadza cyfrowe audyty ekologiczne i tworzy strategie niskoemisyjnych wdrożeń produktów cyfrowych.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie