Joanna Pauly

Trener biznesu, coach i project manager cer- tyfikowany w PCM, IPMA Level C, PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Asso- ciation. Prezes zarządu APAULY GROUP sp. z o.o., Dyrektor Generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów. Ukończyła Międzyna- rodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikar- stwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadcze- nie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami. Umiejęt- ności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu wła- snego biznesu.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie