Joseph Chitanta

Podczas swojej kariery zawodowej, trwającej około 20 lat, zajmował wiele stanowisk kierowniczych w zarządzaniu projektami, marketingiem, produktami, usługami, sprzedażą i rozwojem firm. Posiada tytuł magistra inżyniera produkcji z Politechniki Warszawskiej oraz tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem z Uniwersytetu Minnesoty. Ukończył liczne techniczne szkolenia i certyfikacje związane z projektowaniem, budową i konfiguracją infrastruktury sieci komputerowej. Joseph również posiada liczne dyplomy i certyfikacje w zakresie metodologii zarządzania projektami, między innymi oparte na PRINCE2® i PMP®.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie