Łukasz Krupa

Praktyk zwinnego zarządzania projektami z kilkunastoletnim doświadczeniem, dorad- ca biznesowy, inicjator społeczności Agile Wrocław. Pracował dla największych mię- dzynarodowych korporacji, średniej wielko- ści przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm. Na co dzień współpracuje z kadrą zarządzającą oraz zespołami projektowymi, które pragną ulepszyć swój sposób działania. Dzięki temu zwiększają swoje umiejętności, co prowadzi do wyższej skuteczności i większej satys- fakcji z wykonywanej pracy. Potwierdze- niem jego kompetencji są nie tylko liczne certyfikaty branżowe, ale przede wszystkim sukcesy jego klientów i podopiecznych.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie