Łukasz Machciński

Mając 15 lat, jako licealista, rozpoczął swoją przygodę z zarządzaniem projektami. Obecnie Project Manager w banku Nordea, poprzednio PM w Atos IT Services, trener w Thomson Reuters, pracownik Działu Pro- jektów Europejskich Uniwersytetu Gdań- skiego, inspektor ds. realizacji Strategii Roz- woju Miasta i Gminy Debrzno, wieloletni kierownik projektu w Inkubatorze Przedsię- biorczości w Debrznie, kierownik programu w Fundacji LGD – Naszyjnik Północy

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie