Magdalena Baran

Antropolożka korporacji oraz praktyk meto- dyk Scrum i Large-Scale Scrum (LeSS). Spe- cjalizuje się w tworzeniu i praktykowaniu najlepszych metod współpracy biznesowej oraz w kształtowaniu kultury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem budowa- nia, wzmacniania i odkrywania potencjału antropologii kulturowej. Obserwacje i ko- mentarze publikuje na blogu: www.itisnotrocketscience.me

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie