Majka Gryczyńska

Lider Koła Naukowego Enactus na Uniwer- sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dzię- ki pracowitości i chęci pracy z ludźmi miała możliwość koordynować projekt społeczny – „Needle You Need”. W tym roku akademic- kim chciałaby zbudować silną organizację, która połączy świat akademicki ze światem biznesu. Swój wolny czas lubi poświęcać na odkrywanie nowych zakątków świata oraz kulinarnych smaków.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie