Maria Szymborska

Dr, socjolog, współtworzy Rządowe Biuro Monitorowania Projektów, które odpowiada za wdrażanie zarządzania portfelem programów i projektów w administracji publicznej. Przez prawie 6 lat współtworzyła zespół Centrum Wyzwań Społecznych UW, gdzie realizowała liczne badania i projekty na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Współpracuje m.in. z Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, gdzie koordynowała projekt badawczy dot. postaw młodzieży wobec totalitaryzmu. Współautorka publikacji Solidarność krok po kroku wydanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II (2015).

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie