Marta Firlej

Związana z zapewnianiem jakości od 2006 roku. Podczas swojej pracy jako leader te- stów koncentruje się na produkcie, procesie oraz zespole. Zajmuje się zapewnianiem jakości ze szczególnym uwzględnieniem te- stów użyteczności, testów funkcjonalnych oraz narzędziami do zarządzania testami. W swojej karierze miała możliwość nie tyl- ko budować i rozwijać zespoły testerskie, ale także współpracować z klientami przy tworzeniu, rozwijaniu i projektowaniu opro- gramowania. Pomysłodawczyni Konferen- cji TestFest. Członek komisji sędziowskiej podczas Mistrzostw TestingCup w 2013 i 2014 roku. Prelegentka na wydarzeniach polskich i zagranicznych. Fanka podróżowa- nia, jedzenia, jazdy na rowerze oraz rozwoju osobistego.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie