Mateusz Szymborski

Pracuje jako Project Manager w firmie produkcyjnej. Doktorant Politechniki Warszawskiej zajmujący się tematyką project governance. Za sobą ma ukończone liczne kursy dotyczące zarządzania projektami, w tym IPMA-D. Lubi angażować się w coraz to nowe przedsięwzięcia. Zainteresowany nowoczesnym podejściem do zarządzania projektami oraz technologią. Prywatnie fan rolek i pływania.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie