Michał Serwa

Proaktywny i kreatywny, pełny energii lider, nastawiony na budowanie relacji i biznes. Praktykę zdobywał w środowiskach wielo- kulturowych, w branży IT, finansowej oraz w sektorze rządowym Polski jak i Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania projektów informatycznych, biz- nesowych oraz regulacyjnych dla jednego z największych banków na świecie. W wol- nych chwilach poszerza swoją wiedzę i stara uczyć się na błędach innych. Rozwija kom- petencje pracując w Zarządzie PMI PC. Inte- resuje się psychologią, nowinkami technolo- gicznymi, trenuje Muay Thai. Regeneruje się słuchając muzyki z lampowego wzmacnia- cza podziwiając przy tym holenderskie style akwarystyki.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie