Patrycja Witkowska

Studentka Communication Design Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwielbia swoje studia i rozwijanie zainteresowań właśnie w tym kierunku. W ramach studiów zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnych organizacji. Współtwórczyni pozauczelnianej grupy studentek, zajmujących się corporate identity. Jako wolontariuszka PMI Wrocław wspiera obszar wydarzeń i komunikacji, a także kształtuje umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Obecnie pisze pracę dyplomową poświęconej tematyce zarządzania.
Strefa Studenta
Organization
Project Management

Siła strategii komunikacyjnej

Patrycja Witkowska

21-01-2023

Strefa PMI nr 16, marzec 2017

Samo istnienie organizacji w dzisiejszych czasach, nie jest celem samym w sobie. Nie odnosi ona sukcesu poprzez „kontynuowanie gatunku” oraz wyłączną żywotność tuż obok wielu innych instytucji. Organizacja to organ społeczny. Realizuje się poprzez działania wewnątrz struktury oraz poprzez swój wkład w środowisko zewnętrzne. Odpowiedzialni są za to ludzie, którzy są podstawową wartością instytucji. Podejmują się oni konkretnych działań, dążąc do realizacji wyznaczonych celów.

Najnowsze Wydanie