Paulina Major

Doktorantka nauk o zarządzaniu na Politechnice Śląskiej, znawczyni metod i standardów zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, IPMA), działaczka w kole naukowym SOLVER i stowarzyszeniu branżowym IPMA, dodatkowo wolontariuszka na rzecz rozwoju Regionu Śląskiego, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzatorskich. Obszary zainteresowań badawczych: komunikacja w zespole projektowym, motywacja, zarządzanie zespołem projektowym, przywództwo, rola lidera, zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych. W wolnych chwilach uczestniczka wypraw górskich i krajoznawczych.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie