Piotr Filipiuk

Filozof z wykształcenia, manager i ekspert w dziedzinie zarządzania, certyfikowany Kierownik Projektu. Współzałożyciel i długoletni wolontariusz lubuskiego oddziału PMI Poland Chapter. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami „trudnymi” oraz sprawnym budowaniu kompetencji zarządzania projektami w biznesie i administracji. Skutecznie wdraża zakła-dowe systemy zarządzania projektami oparte o komplementarne standardy: TenStep Project Management Process® oraz PMBOK® Guide. Od piętnastu lat prowadzi biuro TenStep Western Poland z siedzibą w Zielonej Górze. Prywatnie wielki miłośnik psów ras molosowatych.
Strefa Praktyki
Case Studies
Hints&Tips

Niewidzialne PMO – historie prawdziwe

Piotr Filipiuk

15-06-2024

Strefa PMI nr 45, czerwiec 2024

Panuje przekonanie, że każda organizacja zarządzająca projektami w jakiś systemowy sposób powinna prędzej czy później wypracować pewien model komórki organizacyjnej, która zazwyczaj nazywa się Project Management Office lub Project Support Office. Wśród wielu jej funkcji jest między innymi utrzymanie standardu zarządzania projektami i jego doskonalenie. Ale czy można tak zamodelować zakładowy system zarządzania projektami, tak aby rozwijał systemowe zarządzanie projektami bez udziału PMO?

Najnowsze Wydanie