Piotr Zejer

Absolwent studiów MBA, posiadacz certyfi- katów Microsoft oraz Cisco. W Wolters Klu- wer Polska pracuje jako zastępca dyrektora działu analizy biznesowej, realizując jedno- cześnie wewnętrzny mentoring w zakresie zarządzania projektami i analizy biznesowej. Wieloletni staż w zarządzaniu projektami oraz analizie biznesowej pragnie podsumo- wać doktoratem w zakresie skutecznego stosowania metodyk zwinnych

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie