Przemysław Wójcik

Project Manager & Regional Lead for Poland in Logistics IT w UBS. Manager z doświadczeniem zagranicznym oraz krajowym głównie w branży finansowej. Autor artykułów naukowych oraz branżowych z obszarów zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Kontakt: wojcikkp@gmail.com
Strefa Wiedzy
Technical PM

Zarządzanie wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania

Przemysław Wójcik

14-10-2023

Strefa PMI nr 29, czerwiec 2020

Sukces projektów jest wypadkową wielu czynników, a jednym z nich na pewno jest wiedza – kluczowy zasób przedsiębiorstwa. Artykuł niniejszy opisuje wybrane wyniki prowadzonych przeze mnie badań empirycznych dotyczących zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania.

Najnowsze Wydanie