Sylwia Dąbrowska

Ekspert firmy szkoleniowej Indeed, specjalista w team coachingu oraz indywidualnym rozwoju predyspozycji. Podczas swoich zajęć łączy świat biznesu ze światem sportu, co sprawia, że wyróżnia ją między innymi ekstremalne podejście do coachingu. Swoją wiedzę Sylwia zdobywała w różnych branżach, m.in. finansowej, dotacji unijnych, sprzedażowej, ubezpieczeniowej, pomocy dzieciom oraz w szkołach publicznych. Najbardziej lubi współpracować z młodymi ludźmi oraz ciekawymi organizacjami, które dają jej możliwość pełnego wykorzystania swoich kompetencji.
Strefa Wiedzy
Leadership

Inteligentny inaczej, o emocjach w zarządzaniu i nie tylko

Sylwia Dąbrowska

15-12-2023

Strefa PMI nr 23, listopad 2018

Świat filozofów i psychologów od lat pochyla się nad zdefiniowaniem emocji, procesów emocjonalnych i odpowiedzią na pytanie: co było pierwsze – myśl czy emocja? Waga i złożoność tego pytania jest niezwykle istotna, niemniej, my dziś przyglądamy się jak emocje wpływają na nas w przypadku zarządzania projektami. Termin Inteligencji Emocjonalnej zaproponowany przez Daniela Golemana przyjął się tak bardzo, że trudno sobie wyobrazić sytuację, by obok ilorazu inteligencji nie wymieniać od razu EQ (inteligencji emocjonalnej – emotional quotient).

Najnowsze Wydanie