Sylwia Dąbrowska

Ekspert firmy szkoleniowej Indeed, specjali- sta w team coachingu oraz indywidualnym rozwoju predyspozycji. Podczas swoich za- jęć łączy świat biznesu ze światem sportu, co sprawia, że wyróżnia ją między innymi ekstremalne podejście do coachingu. Swoją wiedzę Sylwia zdobywała w różnych bran- żach, m.in. finansowej, dotacji unijnych, sprzedażowej, ubezpieczeniowej, pomo- cy dzieciom oraz w szkołach publicznych. Najbardziej lubi współpracować z młodymi ludźmi oraz ciekawymi organizacjami, które dają jej możliwość pełnego wykorzystania swoich kompetencji.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie