Urszula Wawrzeniuk

Trener i konsultant Altkom Akademii. Spe- cjalizuje się w podejściu zwinnym zarówno w ujęciu metodyki, jak i aspektów miękkich. Jest certyfikowanym Project Managerem oraz Facylitatorem. Od kilku lat projektuje i prowadzi szkolenia w oparciu o sprawdzo- ne techniki i narzędzia oraz stosuje autorskie ćwiczenia i symulacje. Zarządzała projekta- mi w branży eventowej, marketingu oraz IT.
Strefa Wiedzy
Leadership

Facylitacja jako narzędzie pracy Project Managera

Urszula Wawrzeniuk

04-08-2021

Strefa PMI nr 19, listopad 2017

ana w Polsce, powoli zaczyna kiełkować w głowie każ­dego Kierownika Projektu. Każdy coś o niej słyszał, ale często bez większych konkre­tów. Podejścia opisane w PMBOK® Guide oraz w przewodniku AgilePM® wspominają o niej, jako jednym z kluczowych narzędzi wspierających komunikację, jednak nie po­święcają zbyt wiele miejsca na dogłębne wyjaśnienie tematu. Zatem jaka jest rola Kierownika Projektu w procesie facylitacji? Co należy zrobić, aby facylitacja była efek­tywnie wbudowana w proces projektowy?

Najnowsze Wydanie