Zbigniew Traczyk

Założyciel PMI Poland Chapter, prezes PMI WPC w latach 2003-2006, prowadząc od- dział do nagród Chapter of the Year i Colla- boration. Współtworzył PMI Code of Ethics and Professional Conduct, był również men- torem PMI w regionie EMEA. Przyczynił się do powstania w PMI modelu Chapter-with- -branches, prowadząc pilotażowe wdroże- nie. Organizator i prelegent wielu konferen- cji PMI o zasięgu globalnym i regionalnym. Pełnił role sekretarza i skarbnika PMI Board of Directors oraz szefa Performance Over- sight Committee. W swojej ponad 20-let- niej karierze zarządzał międzynarodowymi projektami w sektorach finansów, teleko- munikacji i publicznym. Obecnie zarządza portfelem projektów w IBM w 15 krajach CEE. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki, MBA w Henley Busi- ness School (UK), ukończył również PMI Leadership Institute Master Class.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie