Patronaty medialne

Strefa PMI chętnie obejmuje patronatem medialnym wszelkie wydarzenia związane z szeroko pojętym zarządzaniem projektami. W ramach patronatu oferujemy wsparcie w promocji wydarzenia – na naszych łamach, stronie www i w mediach społecznościowych (m. in. Facebook, LinkedIn, Twitter). Publikujemy zarówno zapowiedzi wydarzeń jak i relacje i fotoreportaże z nich.

W ramach “rewanżu” oczekujemy informowania o nadaniu nam statusu patrona medialnego w social mediach, umieszczenia logo Strefy PMI we wszelkich materiałach promocyjnych wydarzenia i na stronie www oraz 1-2 wejściówek prasowych na wydarzenie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy i korzyściach z patronatu Strefy PMI. Strefa PMI patronuje między innymi:

Partnerstwo

Chętnie nawiązujemy współpracę partnerską z wydawnictwami książkowymi, czasopismami, portalami, których cele zbieżne są z celami Strefy PMI i dzięki którym możemy lepiej i skuteczniej realizować naszą misję.

Uważamy, że razem możemy więcej, chętnie korzystamy z efektu synergii, jaki przynosi nam i naszym Partnerom stała współpraca.

Partnerami Strefy PMI są: