PMI PC Lubuskie Branch to oddział budowany przez praktyków i entuzjastów zarządzania projektami. Pierwsze kroki zmierzające do utworzenia oddziału podjęliśmy w 2009 roku. Z końcem 2010 staliśmy się częścią PMI PC. Pasja i zaangażowanie Krzysztofa, Piotra, Marka, Marty, Jarka, Jakuba, Tomka, Agnieszki, Małgosi, Roberta i wielu innych osób, których nie sposób wymienić, były bezcenne. Stały się kołem zamachowym, wytyczyły kierunek, misję i wizję naszego Oddziału.Nie dziwi więc potrzeba rozwoju kadry menedżerskiej i czerpania z najlepszych praktyk wypracowanych przez ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami.


Od samego początku integrujemy różne środowiska wokół idei efektywnego zarządzania projektami. Stawiamy na współpracę, otwartość, zaufanie i budowanie trwałych relacji. Wartości te definiowały i definiują nasz zespół dzisiaj. Dzięki takiemu podejściu, na przestrzeni minionych lat zrealizowaliśmy ponad sześćdziesiąt różnych wydarzeń. Były to seminaria, warsztaty, wyjazdy studyjne, akademie zarządzania projektami, projekty szkoleniowe (PM@Schools) i wdrożeniowe.

Wydarzenia te nie odbyłyby się bez wsparcia, które otrzymaliśmy od naszych sponsorów i partnerów. Dlatego też szczególne podziękowania składamy firmom: RECARO Aircraft Seating Polska, Lumel S.A., Astec, TenStep Western Poland, GlobalLogic a także Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, z którym nieprzerwanie współpracujemy od 2011 roku. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że sukces oddziału budowali i nadal budują prelegenci i uczestnicy naszych spotkań. Ich zaangażowanie, poświęcony czas, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem tworzą lokalną i regionalną społeczność wokół idei Project Managementu.

Seminarium w PIRE, Zielona Góra, 08.04.2022, Fot. PIRE

Okres pandemii ujawnił wiele możliwości. Pokazał nowe ścieżki rozwoju. Dlatego też przez ostatnie dwa lata skupiliśmy się na rozwoju swoich kompetencji. Dzięki temu naładowaliśmy akumulatory.

Aktualnie, przy współpracy z Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości UZ oraz wsparciu lokalnych firm, realizujemy projekt wspierający rozwój zwinnych kompetencji studentów UZ. Pomagamy studentom kierunków zarządzanie i administracja lepiej zrozumieć podstawy zarządzania projektami zwinnymi. 

Studenci w ramach zajęć realizują projekty, których celem jest wyprodukowanie wideo podcastów związanych z elektromobilnością. Wspierając ich przedsięwzięcia przygotowaliśmy cykl sześciu otwartych seminariów:

  • Pierwsze seminarium (on-line) poprowadził Mirek Choma, który opowiedział o możliwości wykorzystania wideo podcastu w rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie zarządzania projektami.
  • Drugie seminarium odbyło się w Polskiej Izbie Rozwoju Elektromobilności (PIRE). Spotkanie poprowadził Rafał Biszcz, który zapoznał uczestników z uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju elektromobilnosci w Polsce i na świecie.
  • Trzecie seminarium (on-line) poprowadził Aleksander Żukowski, właściciel firmy NOTOFILM. Odwołując się do swoich ponad dwudziestopięcioletnich doświadczeń, wyjaśnił jakie znaczenie odgrywa scenariusz i obraz w skutecznej realizacji projektu.
  • Czwarte seminarium, w murach uniwersytetu, poprowadził Marcin Jaworski, PMP. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię rozwoju osobistego oraz budowania kompetencji pracy zespołowej. Odpowiedział również na pytanie, czy warto się certyfikować?
  • Piąte seminarium (on-line) poprowadził Damian Hajduk, ekspert z zakresu transportu i logistyki. Odwołując się do swoich doświadczeń przybliżył kierunki i warunki rozwoju komunikacji, w tym znaczenie idei elektromobilności.
  • Ostatnie, szóste seminarium poprowadził Piotr Moczulski, współwłaściciel firmy 4EVOLVE, autor dwóch opracowań: Jak napisać Opis Przedmiotu Zamówienia na oprogramowanie oraz Niezbędnik Project Managera, który zapoznał uczestników z tajnikami definiowania wymagań w projekcie.
Spotkanie PMI PC Lubuskie Branch, Fot. Z archiwum Oddziału

Wierzymy, że nasze działania mają sens, a tym bardziej inwestycja w młode pokolenie. Jeżeli czujesz, że chciałabyś/chciałbyś do nas dołączyć, ZAPRASZAMY! Realizujemy wiele innych projektów i każdy znajdzie coś dla siebie!

Lubuski oddział PMI PC w liczbach:

+12
lat w strukturach PMI PC
+60
wydarzeń
+70
prelegentów
+1700
uczestników wydarzeń
+1 mln
ludności w województwie (1,017 miliona wg GUS za 2017 rok)

Znajdź nas:


Image

Image