W różnych okresach działalności PMI Poland Chapter wielokrotnie podchodziliśmy do tematu kultury organizacyjnej i etyki działania zarówno wewnątrz stowarzyszenia, jak i w projektach. W lipcu 2020 r. zapytaliśmy wolontariuszy PMI PC, co w naszej organizacji im się podoba, a co uważają, że jest warte udoskonalenia. Z zebranych pomysłów wyłoniła się idea wspierania kultury organizacyjnej PMI PC, jak również etycznego podejścia w zarządzaniu projektami. Opiekę nad tymi inicjatywami powierzono nowo powołanemu zespołowi ds. kultury.  

„Wewnątrz PMI PC nastawiamy się na promowanie naszej tożsamości i wartości, które są podstawą podejmowanych wyzwań. Na tych wartościach budujemy przykłady pozytywnego działania i stawiamy granice tam, gdzie nie chcemy, by były one przekraczane. Uczymy PMI PC rozmawiać i używać zdrowego dialogu oraz jak podchodzić do sytuacji konfliktowych”

Tomasz Grochowski – Prezes PMI Poland Chapter, inicjator powstania Culture Team

Czym zajmuje się Culture Team? 

Określanie własnej drogi rozwoju kultury i tożsamości PMI PC jest strategicznym obszarem działań Culture Teamu. Jako zespół promujemy:

  • Wartości, którymi są pasja, rozwój i współpraca,
  • Kulturę dzielenia się wiedzą,
  • Etyczne przywództwo,
  • Kulturę dialogu i wzajemnego słuchania,
  • Kodeks Etyki i Profesjonalnego Postępowania,
  • Strukturę Procesów Decyzyjnych PMI dotyczącą Etyki.
Fot. Anna Kopeć

Jak rozumiemy wartości PMI PC?

Współpraca: W każdej sytuacji działamy razem, wspieramy się i dbamy o relacje.

Rozwój: Budujemy naszą wiedzę i doświadczenie, profesjonalnie wspieramy nasze otoczenie, bierzemy odpowiedzialność za to, co i jak wspólnie tworzymy.

Pasja: Inspirujemy się nawzajem. Wierzymy, że wspólnie czynimy coś większego, wychodząc poza zarządzanie projektami.

Fot. Michał Łagoda

Czym zajmowaliśmy się w ostatnim czasie?

Aby dostrzec, jaka jest kultura PMI PC, badamy ją wewnętrznie. Chcemy zbadać, które elementy warte są promowania, jakimi sukcesami chcemy dzielić się na zewnątrz, a co wciąż wymaga dopracowania lub zmiany. Dlatego pierwszy kwartał 2021 r. zaczął się intensywnie. Naszym wyjściowym celem było dokonanie analizy przeprowadzonej ankiety wewnętrznej w zakresie zadowolenia wolontariuszy. Z całego przedsięwzięcia wygenerowaliśmy pomysły na przyszłe działania. Tam, gdzie to możliwe, natychmiast uruchomiliśmy proces informacji zwrotnej do konkretnych obszarów działań PMI PC – tym samym zwiększając poziom transparentności w PMI PC i wsłuchując się w głosy wolontariuszy.

Drugi cel naszego zespołu to działania na rzecz odbudowania relacji z alumni PMI PC, czyli wolontariuszami, którzy byli założycielami lub współtwórcami oddziałów regionalnych i dla których wolontariat okazał się niezwykłym doświadczeniem wpływającym na dalszy rozwój kariery zawodowej. Dlaczego to robimy? Ponieważ widzimy wartość w poznaniu naszej historii regionalnej, która doprowadziła nas tu, gdzie dziś jesteśmy. Chcemy uczyć się z doświadczeń wcześniejszych działaczy, nieustannie inspirować się ich osiągnięciami i stwarzać nowe możliwości współpracy obu stronom.

Jednym z naszych flagowych projektów jest również stworzenie Persony Wolontariusza – Ambasadora Kultury, z którym będziemy się identyfikować w naszych codziennych działaniach projektowych wewnątrz stowarzyszenia. Zależy nam na promowaniu postaw i zachowań zgodnych z wypracowanymi wartościami PMI PC. 

Fot. Michał Łagoda

W kolejnych miesiącach opowiemy nieco więcej o przyszłych i obecnych działaniach naszego zespołu. Wolontariuszy PMI PC szczególnie zachęcamy do śledzenia aktualności na Portalu Wolontariusza w zakładce „Culture Team”.