W dynamicznym świecie zarządzania projektami i pracą, Flow Management (więcej o podejściu Flow w poprzednich numerach Strefy PMI: 36-42) stanowi kluczowy element, pozwalający osiągać maksymalną efektywność i płynność w realizacji zadań. Podejście Flow Management i jego praktyki (między innymi wizualizacja procesów i prac, ograniczenie prac w toku, aktywne zarządzanie pracą) znalazły zastosowanie w wielu branżach i różnorodnych projektach, umożliwiając integrację pracy projektowej z operacyjną bez zbędnych komplikacji. Praktyki Flow są uniwersalne i oferują nieskończone możliwości adaptacji do specyfiki i potrzeb każdej organizacji.


Artykuł sponsorowany

Jeśli doświadczasz w swojej firmie lub zespole takich problemów i wyzwań jak:

 • brak przejrzystości/widzialności rzeczywistego statusu projektów,
 • opóźnienie realizacji projektów i dostarczania wartości biznesowej,
 • szybko zmieniające się priorytety projektów w portfelu, jak i priorytety operacyjne,
 • nadmiar prac w stosunku do możliwości realizacyjnych i ciągła wielozadaniowość,
 • brak spójności między strategią, portfelem, projektami i pracą zespołów,
 • niezadowalająca współpraca biznesu i technologii (IT)

i jeśli szukasz sposobów na ich eliminację lub ograniczenie, to mamy COŚ dla Ciebie. To COŚ to Akademia Flow4Results.

Akademia została stworzona po to, aby pomóc firmom osiągać pożądane rezultaty. Jest zorientowana na wprowadzenie i szerokie stosowanie praktyk Flow Management, które są zgodne z unikatowym charakterem i kulturą Twojego biznesu, przy zachowaniu jego mocnych stron.

Fot. Jerzy Stawicki

Akademia Flow4Results

Akademia Flow4Results to nasza autorska propozycja programu efektywnego poznania i praktycznego doświadczenia – przez menedżerów i specjalistów z Twojej firmy – metod efektywnego i skutecznego zarządzania portfelem prac i projektów, zarządzania rozwojem produktów, a także zarządzania pracami rożnego typu zespołów. Metod zawartych „pod parasolem” podejścia Flow.

Program obejmuje warsztaty szkoleniowe, gry symulacyjne oraz zbudowanie dedykowanego dla Twojej firmy rozwiązania dotyczącego zarządzania pracami, projektami i portfelem projektów, wspomaganego platformą Kanbanize by Businessmap.  Akademia Flow4Results to swego rodzaju podsumowanie naszych wieloletnich doświadczeń zebranych podczas szkoleń i warsztatów oraz podczas doradztwa w obszarze szeroko rozumianego zarządzania projektami, a także doświadczeń przy wspomaganiu różnego typu transformacji firm, zorientowanych na ich doskonalenie i na rezultaty biznesowe.

Fot. Kanbanize by Businessmap

Akademia Flow4Results to:

 • Warsztaty z grami symulacyjnymi Customer Success Flow, TeamFlow i PortfolioFlow, podczas których poznasz i doświadczysz praktyki Flow Management.
 • Klasyczne warsztaty dotyczące zwinnego zarządzania – celami OKR (Objectives Key Results), przywództwa oraz Lean Managementu.
 • Warsztaty dotyczące zaawansowanych zagadnień Flow Management.
 • Konsultacje dotyczące praktycznego zastosowania zasad i praktyk Flow Management w Twoim zespole, dziale i/lub firmie.
 • Wsparcie dotyczące budowania systemu zwinnego zarządzania w Twojej Firmie, z wykorzystaniem platformy Kanbanize by Businessmap oraz praktyk Flow Management.

Unikalny element Akademii Flow4Results to zestaw gier symulacyjnych

Podstawowym, unikalnym na rynku polskim, składnikiem Akademii jest cykl warsztatów z grami symulacyjnymi Flow:

 • Warsztat z grą symulacyjną TeamFlow Manager, przeznaczony dla kadry zarządzającej, menedżerów i liderów zespołów funkcjonalnych, pozwalający menedżerom doświadczyć czym jest Flow i jak zbudować efektywny system pracy.
 • Warsztat z grą symulacyjną TeamFlow Professional, przeznaczony dla specjalistów, kierowników projektów oraz liderów zespołów wytwórczych, pokazujący rezultaty działania różnych praktyk Flow.
 • Warsztat z symulacją PortfolioFlow, przeznaczony dla zespołów PMO, zarządzających działami zarządzania projektami oraz kierowników projektów i ich zespołów zorientowany na efektywną współpracę i komunikację dla uzyskania celów biznesowych portfela.
 • Warsztat z symulacją Customer Success Flow, przeznaczony dla executives C-level oraz menedżerów portfela projektów, zespołów PMO dotyczący skutecznego łączenia i zapewnienia spójności planowanych celów i rezultatów biznesowych z projektami.
Fot. Piotr Kala

Z naszą Akademią uzyskasz:

 • Natychmiastową widoczność statusu projektów, portfeli oraz standardowych operacji biznesowych
 • Zrozumienie przyczyn opóźnień i dodatkowych kosztów oraz sposobów ich eliminacji
 • Wyraźne zasady i kryteria ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • Efektywną komunikację i koordynację między zespołami i projektami
 • Spójne procesy zarządzania projektami, serwisami i działalnością operacyjną
 • Większą przewidywalność dostarczania produktów mierzoną z wykorzystaniem różnych mierników przepływu
 • Mapę drogową do dalszego rozwoju organizacji
 • Silniejszą kulturę współpracy i skupienie na celach klienta oraz biznesu
Fot. Jerzy Stawicki

Dołącz do naszej Akademii Flow4Results już dziś! Poznaj sprawdzone strategie i narzędzia, które pomogą Ci pracować efektywniej i osiągać lepsze rezultaty.

Zainteresowany? Zainteresowana?

Odezwij się do nas. Chętnie porozmawiamy z Tobą o tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał Akademii Flow4Results w kontekście Twoim, Twojego Zespołu i Twojej Firmy.

Do usłyszenia!

Zgłoszenia oraz informacje na:


Partnerzy Kanbanize w Polsce: