W obecnych realiach, gdy wiele zadań wykonujemy przy pomocy komputerów i innych urządzeń elektronicznych, błędy ludzkie wydają się być coraz mniej powszechne. Jednakże, nawet w biurze, gdzie większość pracy odbywa się przy biurku, możliwość popełnienia błędów nadal istnieje i może mieć poważne konsekwencje dla organizacji. Jednym ze sposobów ich uniknięcia jest zastosowanie metody Poka Yoke.


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czym jest Poka Yoke?

Poka Yoke to japońskie słowo oznaczające „unikanie błędów”. Jest to technika, która ma na celu zapobieganie błędom i eliminowanie ich skutków. Metoda ta została opracowana przez Shigeo Shingo w latach 60. XX wieku i początkowo była stosowana w procesach produkcyjnych. Jednakże, wraz z rozwojem technologii i zwiększeniem automatyzacji, Poka Yoke znalazł zastosowanie także w innych dziedzinach, w tym w biurze.

W biurze, zastosowanie Poka Yoke może pomóc w uniknięciu błędów, które mogą wpłynąć na wyniki organizacji.

Jak zastosować tę technikę w praktyce?

Procesy papierkowe. W biurze wiele procesów nadal odbywa się przy pomocy dokumentów papierowych. Jednym ze sposobów na uniknięcie błędów w tych procesach jest zastosowanie kodów kreskowych lub innych metod identyfikacji, które pomogą w odróżnieniu jednego dokumentu od drugiego. Można także stosować specjalne naklejki lub kolorowe wstążki, które ułatwią szybkie i łatwe zidentyfikowanie konkretnego dokumentu.

Błędy w danych. W biurze często pracujemy z dużymi ilościami danych, co może prowadzić do popełnienia błędów. Jednym ze sposobów na ich uniknięcie jest zastosowanie automatycznych systemów sprawdzania danych. Na przykład, w przypadku wprowadzania danych do bazy, system może automatycznie sprawdzać, czy wprowadzone dane są zgodne z wymaganiami i ostrzegać użytkownika, gdy coś jest nie tak.

Złe oznakowanie dokumentów. Często w biurze ważne dokumenty są oznaczane w sposób nieczytelny lub niejasny, co może prowadzić do pomyłek i nieporozumień. Aby uniknąć tego rodzaju błędów, warto stosować jasne i zrozumiałe oznakowanie dokumentów, takie jak etykiety z nazwą dokumentu, datą, numerem wersji itp. Można także stosować kolorowe kody lub inny sposób oznaczania, który ułatwi szybkie i łatwe znalezienie odpowiedniego dokumentu.

Błędy w komunikacji. Nieporozumienia i błędy w komunikacji są powszechne w biurze, szczególnie gdy wiele osób pracuje nad jednym projektem. Jednym ze sposobów na uniknięcie tych błędów jest stosowanie jasnych instrukcji i zasad komunikacji wewnątrz zespołu. Można również stosować narzędzia do zarządzania projektem, takie jak systemy ticketowe, które ułatwiają przekazywanie informacji i śledzenie postępów pracy.

Błędy w procesach biznesowych. W biurze wiele procesów biznesowych jest powtarzalnych. Jednakże, nawet w takich procesach, błędy mogą prowadzić do kosztownych pomyłek. Warto stosować więc standardowe procedury, które opisują kroki do wykonania w ramach danego procesu. Można również stosować automatyczne systemy, które będą kontrolować i monitorować procesy biznesowe i ostrzegać użytkowników o potencjalnych błędach.

Poka Yoke a podniesienie jakości usług

W czasach kiedy konkurencja na rynku usługowym jest bardzo wysoka, a klienci coraz bardziej wymagający, ważne jest, aby organizacje oferowały wysoką jakość usług, które będą spełniać oczekiwania klientów. Wdrożenie metody Poka Yoke zdecydowanie w tym pomaga.

Jak ta metoda może być zastosowana w konkretnych branżach?

Bankowość – wykrywanie błędów przy wprowadzaniu danych klienta, takich jak numer konta lub kwota transakcji.

Administracja – eliminacja błędów związanych z archiwizacją dokumentów, wprowadzaniem danych do systemu czy przygotowaniem raportów.

Obsługa klienta – wykrywanie błędów podczas wprowadzania danych klienta do systemu lub przy wydawaniu dokumentów.

Marketing – zapobieganie błędom przy projektowaniu kampanii reklamowych, takich jak błędy w treści reklamowej, niepoprawne umieszczenie zdjęć lub nieodpowiedni dobór grupy docelowej.

Jak zastosować Poka Yoke w biurze?

Istnieją różne narzędzia i strategie, które można zastosować w biurze, aby zabezpieczyć procesy przed błędami i zastosować Poka Yoke. Oto kilka przykładów:

Systemy automatycznej identyfikacji. Dzięki takim systemom można uniknąć błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak błędne informacje finansowe czy problemy z zarządzaniem magazynem.

Etapowanie pracy. Polega na podziale procesu pracy na kilka etapów i kontrolowaniu każdego z nich, aby uniknąć błędów i zapobiec opóźnieniom. Etapowanie pracy może być stosowane w różnych procesach biurowych, takich jak procesy administracyjne, procesy finansowe czy procesy związane z zarządzaniem projektami.

Rys. 1. Potwierdzanie operacji jest jednym z często stosowanych elementów Poka Yoke. Jest to tzw. metoda kroku koniecznego

Wizualne oznakowanie. Wizualne oznaczenia pomagają odróżnić różne elementy lub produkty, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędów i pomaga w zapobieganiu opóźnieniom.

Instrukcje obsługi. Dzięki precyzyjnym instrukcjom pracownicy mogą uniknąć błędów w procesach administracyjnych, takich jak przetwarzanie dokumentów czy obsługa sprzętu biurowego.

Systemy kontroli jakości. Pomagają one szybko identyfikować błędy w procesach biurowych i wprowadzać odpowiednie korekty, co pomaga w zapobieganiu opóźnieniom i minimalizowaniu ryzyka popełnienia błędów.

Rys. 2. Pola konieczne do wypełnienia, dodatkowo odpowiednio sformatowane, sprawiają że istnieje tylko jeden sposób na poprawne wypełnienie formularza oraz zapewnia właściwej jakości dane do kolejnych etapów procesu.

Korzyści z zastosowania Poka Yoke w biurze

Zwiększenie efektywności pracy. Eliminacja błędów i pomyłek w procesach biznesowych pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonanie zadań. Pracownicy nie muszą powtarzać swojej pracy ani zajmować się naprawą skutków błędów, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pracy.

Poprawa jakości pracy. Zastosowanie Poka Yoke pomaga w eliminacji błędów i pomyłek, co prowadzi do poprawy jakości pracy. Dzięki temu organizacja może zapewnić klientom lepszą jakość usług i produktów oraz zwiększyć swoją reputację.

Redukcja kosztów. Błędy i pomyłki w biurze mogą prowadzić do kosztownych skutków, takich jak powtarzanie pracy, naprawy błędów czy ponowne drukowanie dokumentów. Eliminacja tych błędów pozwala na zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu i zasobów organizacji.

Zaangażowanie i wiedza pracowników

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani w proces wdrażania metody Poka Yoke, ponieważ tylko wtedy można osiągnąć najlepsze wyniki. Można również stosować różne narzędzia i techniki, w zależności od potrzeb organizacji i rodzaju wykonywanej pracy.

Warto regularnie szkolić pracowników z zakresu poprawy jakości i eliminacji błędów oraz monitorować i analizować wyniki działań. Dzięki temu organizacja może stale doskonalić swoje procesy biznesowe i zapewnić lepszą jakość pracy oraz usług dla klientów.