Dzisiejszy świat zmienia się bardzo dynamicznie. Firmy i organizacje, które chcą w tym świecie funkcjonować i osiągać sukcesy muszą się dostosować do nowych warunków. Umiejętność adaptacji i reagowania na zmiany, szeroko rozumiana zwinność, czy szybkie i  skuteczne podejmowanie decyzji to nie są już cechy charakteryzujące tylko liderów danej branży. Kto pierwszy pozna potrzeby klientów i będzie umiał je zaspokoić, nawet kiedy będą się zmieniać, ten zdobędzie przewagę nad konkurencją.

Książka Biznes Odczarowany. Scrum: jak osiągnąć cele, gdy wszystko się zmienia stara się być odpowiedzią i  pomocą w  okiełznaniu wyzwań jakie stawia zmieniający się świat. Autor w  prosty i klarowny sposób przybliża nam czym jest Agile, krok po kroku prowadzi nas przez drogę, jaką trzeba przebyć, by wytwarzać wartościowe produkty i  przejść do świata Scrum. Świata, w  którym realizujemy swój podstawowy cel – działamy lepiej, szybciej i  bardziej wydajnie, a  wszystko to przy pełnym zadowoleniu klientów. W poszczególnych rozdziałach możemy zapoznać się z pracą w Scrumie i rolami, jakie pełnią osoby składające się na Zespół Scrumowy. Dodatkowo dowiemy się czym jest przyrost produktu, oraz jak zwinnie go zaplanować i wytworzyć, trzymając się podstawowych wartości Scruma. W  książce znajdziemy również wskazówki dotyczące typowych i  popełnianych przy wdrażaniu tego frameworka błędów – tzw. pułapek Scruma. Wszystko opisane w przystępny i zwięzły sposób, zgodnie z zasadą, że Scrum ma być prosty.

No właśnie, Scrum jest prosty, ale trudny. Mimo, że reguły wydają się łatwe, stosowanie tych zasad w organizacji powoduje, że na światło dzienne wychodzą wszystkie dysfunkcje i problemy. To od nas więc zależy, czy stawimy im czoła, czy też zamieciemy pod dywan, a  winą za niepowodzenie obarczymy Scruma. Zebrane w książce porady i  wskazówki to efekt ponad dziesięcioletniego doświadczenia autora nabytego podczas transformacji wielu firm, w których brał czynny udział, jako założyciel i coach ProCognity, firmy promującej podejścia Agile i Lean.

Książka Biznes odczarowany będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą rozpocząć lub rozpoczynają swoją przygodę w zwinnym świecie. Bardziej doświadczeni czytelnicy mogą sięgnąć po tę pozycję w celu odświeżenia posiadanej wiedzy. Dzięki jej zwięzłej i rzeczowej formie można szybko przypomnieć sobie – co i jak robić, a przede wszystkim, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Pozycja jest do nabycia w dwóch wariantach, w formie tradycyjnej, drukowanej i w formie e-booka, do którego dołączone są dodatkowe materiały o Agile.

Tomasz de Jastrzębiec Wykowski, Biznes Odczarowany. Scrum: jak osiągać cele, gdy wszystko się zmienia?, Wydawnictwo ProCognita, Kraków 2019, s. 177

Fot. ProCognita