Co jakiś czas pojawia się kolejny “buzz word”: reengineering, coaching, agile, lean, SAFe, turkus czy inne słowo, które przewija się w prasie, czy nowych publikacjach książkowych. Bardzo rzadko stawiamy sobie pytanie o to, jakie naukowe dowody stoją za tymi metodami. Wszyscy zaczynają ich używać, więc jeśli my nie będziemy, to na pewno zostaniemy w tyle… Ale czy na pewno?

Sławomir Jarmuż i Mirosław Tarasiewicz pokazują nam naukowe badania popularnych niegdyś metod, mit po micie rozprawiając się z niegdyś czołowymi podejściami do zarządzania firmą czy zespołem. Każdy rozdział dotyczy innego obszaru, narzędzia lub podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dowiedzieć się możemy między innymi o naukowych podstawach coachingu, hamulcach rozwoju, decyzjach grupowych, budowaniu strategii, czy postaw managerów. Każdy z tych rozdziałów zmusza czytelnika do refleksji, na temat tego, czy i jemu nie przydarzyło się wpaść w pułapkę błędów poznawczych, na które, jako ludzie, jesteśmy bardzo podatni.

Książka jest pełna przykładów i historii, które pomagają zrozumieć kontekst, a jednocześnie sprawiają, że nie zestarzeje się zbyt szybko, bo, jak się okazuje, w zarządzaniu historia zatoczyła już kilka kółek. Po historii pokazane są konkretne, naukowe, systematyczne badania przeprowadzone przez badaczy tych zjawisk. Przedstawiona jest metoda badawcza, obiektywnie zaprezentowane są przeciwstawne tezy oraz fakty wynikające z badań. Po krótkiej konkluzji, nie zawsze jednoznacznej, następuje co najmniej stronicowa bibliografia będąca spisem badań i metaanaliz opisywanych zjawisk.

Publikację wydawnictwa GWP niewątpliwie polecić można każdemu managerowi. Autorzy udowadniają, że entuzjazm i podążanie za modą to nie zawsze najlepszy sposób przewodzenia zespołowi. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych i najbardziej rzeczowych publikacji, którą każdy, kto zarządza innymi ludźmi powinien przeczytać. Zatem zanim następnym razem wprowadzisz nowe narzędzie lub metodę, zastanów się czy to na pewno ma sens!

Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz, Alfabet mitów menedżerskich czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2017, s. 272