W dziedzinie zarządzania projektami możemy znaleźć szeroką gamę literatury. Głównie są to pozycje typowo naukowe, wykładające teorię na suchych faktach. Jeżeli szukasz czegoś innego, napisanego w lżejszej formie, do poczytania „do poduszki”, to ta pozycja jest właśnie dla Ciebie!

Marcin Żmigrodzki w książce W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o zarządzaniu projektami opisuje historię pewnej fikcyjnej firmy – Project Inc. Ważnym jest, że o ile sama firma jest fikcyjna, to jej losy bazują na inspiracji autora z prawdziwego życia projektowego, z doświadczenia zebranego podczas wieloletniego stażu w różnych branżach.

Powieść – jak przystało na jej formę – pisana jest luźnym, mniej formalnym językiem. Wprowadzenie wątków fabularnych pozwoliło na demonstrowanie funkcjonowania pewnych mechanizmów w praktyce, dzięki czemu nie brakuje pełnych merytorycznych wskazówek dotyczących zarówno dobrych jak i złych praktyk zarządzania projektami. Równowaga między literaturą piękną a popularnonaukową została w pełni zachowana!

Koncepcja doskonalenia i optymalizacji procesu zarządzania projektami jest wiodącym wątkiem powieści. Autor pośrednio przekonuje i zachęca czytelników do tego, że warto postępować metodycznie według standardów zarządzania projektami. Pokazuje, że wdrożenie odpowiedniej metodyki zarządzania projektem może być kluczowe dla sukcesu projektu, ale też nie jest łatwym zadaniem. Jest procesem długotrwałym, wymagającym zaparcia, cierpliwości oraz umiejętnej pracy z oporem innych. Procesem, w który warto zainwestować!

Książka składa się z 9 rozdziałów. Pierwsze osiem rozdziałów przedstawia w sposób chronologiczny trzyletnią (burzliwą) historię działania firmy informatycznej, natomiast ostatni, dziewiąty rozdział to podsumowanie.

Książkę W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o zarządzaniu projektami polecam wszystkim rolom zarządczym, w szczególności osobom początkującym oraz średniozaawansowanym, chociaż i weterani project managementu zdecydowanie nie będą mieli poczucia zmarnowanego czasu po jej przeczytaniu. Kawał dobrej literatury!

Marcin Żmigrodzki, W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2019, s. 372