O Agile książek napisano już wiele, ale za każdym razem najwięcej w  nich jest o  rolach zespołu, Scrum Mastera, Product Ownera. Mówi się o  tym, jak powinny wyglądać ceremonie, jakie możemy stosować techniki i  narzędzia. O  tym wszystkim jest już całkiem sporo publikacji, jednak organizacje decydujące się na wdrożenie Agile borykają się nie tylko z tym, co dzieje się w zespołach, ale mają też mnóstwo innych problemów. Jednym z  tych, o  których mówi się całkiem niewiele, a  zapewne dotyczy każdego, kto pracuje w firmie wdrażającej zwinność, jest miejsce kierowników, liderów czy przełożonych, którzy często mają problem z oddaleniem się w trakcie transformacji.

Mark Schwartz w  swojej książce: Miejsce przy stole. Przywództwo w  IT w  czasach Agile porusza problem roli i  odpowiedzialności kierowników, zarówno od strony zwinnych zespołów jak i od strony samych zainteresowanych. Książka jest poradnikiem, który pomoże nam zrozumieć i wspomóc kierowników IT w zrozumieniu zwinnego podejścia. Jest też doskonałym narzędziem dla nich samych, aby odnaleźć się w  zmienionym otoczeniu. Owe „miejsce przy stole” zostaje przez autora dokładnie wyjaśnione i jest też mowa o tym, jak zapracować, by się przy nim znaleźć. Dużo miejsca autor poświęca na aspekty związane z zasadami współpracy, mówi o unikaniu kontroli, zwraca uwagę na antywzorce, z którymi każdy z nas pewnie nieraz się zetknął, porusza aspekt zwinności w  oparciu o  fundamentalne zasady, jakie kierownictwo musi zrozumieć i uszanować. Warto sięgnąć po tę książkę również dlatego, że jej autor jest praktykiem, sam z pewnymi wyzwaniami się zetknął i podaje przykłady rozwiązań różnych trudnych sytuacji z własnego doświadczenia.

Książka ta jest świetnym drogowskazem dla kierowników IT, niejednemu może pomóc odnaleźć się w zwinnym otoczeniu i pozwoli przemyśleć dotychczasowe działania. Pomoże stać się liderem wspierającym i  współpracującym, a nie klasycznym kierownikiem, jakiego do tej pory często znaliśmy z codziennej pracy.

Mark Schwartz, Miejsce przy stole. Przywództwo w  IT w  czasach Agile, wydanie I  polskie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020, s. 292

Fot. Helion