W pracy kierownika projektu coraz częściej się pojawia się konieczność pracy zdalnej. Dlaczego warto dać pracownikom wolną rękę i pozwolić na ten sposób pracy? W swojej książce, zatytułowanej Remote. Pracuj zdalnie, biuro jest zbędne, Jason Fried oraz David Heinemeier Hansson opisują w bardzo przystępny sposób wszystkie zalety i wady pracy zdalnej na podstawie własnych doświadczeń, jakie zdobyli pracując w zespołach rozproszonych.

Mamy XXI wiek, rozwój nowoczesnych technologii oraz powszechny dostęp do globalnych zasobów Internetu z praktycznie każdego miejsca na ziemi. W związku z tym, ta forma zatrudnienia powinna być na porządku dziennym – niestety rzeczywistość jest zupełnie inna… Inspirujący zbiór porad zebrany w tej książce pozwala rzucić nowe światło na prostotę współpracy z ludźmi z całego świata. Ukazano tutaj również oczywiste korzyści, takie jak pozbycie się uciążliwych dojazdów, dzięki czemu zostaje zwiększona wydajność pracowników, a także ich kreatywność.

Co ciekawe jednak autorzy nie skupili się tylko i wyłącznie na pokazaniu idei pracy zdalnej jako zbioru samych zalet, ale też wskazali szereg wad, stanowiących wyzwania, przed którymi staje każda organizacja chcąca wdrożyć ten system pracy. Od naprawdę błahych problemów, takich jak odosobnienie i alienacja jednostki – co chociażby już obserwujemy na przykładzie młodzieży, która ponad realne spotkania przekłada wszelkiego rodzaju komunikatory, po problemy poważniejsze, jak wypalenie zawodowe na skutek dostępu do swojego biura przez 24 godziny na dobę. Owszem, wiąże się to ze zwiększeniem wydajności, ale też może wpływać niszcząco na psychikę pracownika. Zasada Paracelsusa, według której „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną” wręcz idealnie wpisuję się w treść tej książki.

Słowem podsumowania zachęcam do lektury tej pozycji osoby, które rozważają przejście na model pracy zdalnej lub prowadzą projekty i pracują w zespołach rozproszonych, nie tylko w obrębie jednego państwa, ale też całego świata.

Fot. OnePress

Jason Fried, David Hainemeier Hansson, Remote. Pracuj zdalnie, biuro jest zbędne, Onepress, Gliwice 2018, s. 288