Każdy kto chodź raz zainteresował się Kaizen kojarzy nazwisko Masaaki Imai. To założyciel KAIZEN Institute i autor bestsellerów Kaizen oraz Gemba Kaizen, o których możecie się dowiedzieć w Wprowadzeniu do recenzowanej przeze mnie książki. Książka Kaizen jako strategia jest kontynuacją wcześniejszych publikacji i zapewne już wkrótce będzie bestsellerem. 

Książka została podzielona na 21 krótkich rozdziałów. W każdym z rozdziałów Masaaki Imai podejmuje inny wątek, a każdy z nich jest składnikiem receptury, jak zapewnić długoterminowe zadowolenie klienta i zadbać o długofalowy zrównoważony rozwój firmy. W rozdziałach możemy przeczytać o różnicach pomiędzy firmami tradycyjnymi a lean, perspektywie wizji rozwoju i wyników finansowych u Akcjonariuszy, Dyrektora Generalnego i odbiorcy produktów, czyli Klienta. Masaaki przenosi nas także do fabryk firm motoryzacyjnych (Toyota, General Motors), a także mniejszych firm japońskich i amerykańskich, porównując ich działania i długofalową skuteczność. Kolejne rozdziały to już strategia i audyt.

W dzisiejszych czasach firmy ocenia się po wynikach finansowych, co niekoniecznie wiąże się z ich sprawnością operacyjną. Mniejszą wydajność, marnotrawstwo i przestoje w fabrykach przez pewien czas można ukryć, a miliony które traci firma nadrobić w innej gałęzi. Czy jednak inwestor, zarząd i każdy z pracowników nie powinni zadbać, aby drobnymi, ciągłymi zmianami zwiększać wydajność, usprawniać procesy i likwidować monotonne zadania pracowników? Jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę, co zrobiły inne firmy, którym się udało, a czemu innym się nie udało? W tej publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź na te pytania i zrozumie, gdzie tkwi źródło korzyści i jak go wykorzystać. Dostanie recepturę na dokonanie zmiany w wewnętrznych procesach, które długoterminowo zwiększą wynik finansowy firmy. Masaaaki wprowadza w książce Ocenę FSLTM, która ma za zadanie ocenić wynik operacyjny i wprowadzić usprawnienia podnoszące wydajność procesów, a tym samym oszczędzać zasoby przedsiębiorstwa. Cieszę się, że autor ujął również w swojej książce informacje do czego nie wykorzystywać tej oceny, jak ją interpretować prawidłowo i na bazie dwóch przykładów modeli działalności operacyjnej pokazał prawidłowe wdrażanie oceny w przedsiębiorstwie. 

Książka jest cennym źródłem informacji, przypomina podstawową wiedzę z zakresu Lean oraz Kaizen i pokazuje wdrożenie usprawnień na konkretnych przykładach. Czytelnik kończąc publikację, nie tylko posiada wiedzę merytoryczną, ale także uczy się na cudzych błędach.

Masaaki Imai, Kaizen jako Strategia, MT Biznes, Warszawa 2022, s. 248