Jurgen Appelo stworzył nowatorską koncepcję Management 3.0. Głównym założeniem tej koncepcji jest zarządzanie systemem, w jakim funkcjonują ludzie, a nie zarządzanie nimi bezpośrednio. Autor podkreśla, że ta książka o zarządzaniu jest dla każdego, gdyż każdy pracownik odpowiedzialny jest za zarządzanie. Lepsze zarządzanie oznacza nie tylko angażowanie ludzi, ale również poprawę całego systemu oraz zwiększenie wartości dla klientów. Zadowolenie menedżerów oraz innych pracowników jest kluczowe, ponieważ szczęśliwi ludzie są bardziej produktywni.

Autor przestrzega również, że danie ludziom konkretnych praktyk może doprowadzić do tego, że niektórzy będą traktować je dosłownie, zamiast zrozumieć stojące za nimi zasady. Dodatkowo zachęca, aby nigdy nie przestawać eksperymentować.

Książka ta porusza tematy związane z:

 • motywowaniem lepszymi sposobami (jak np. karty kudo)
 • poprawianiem komunikacji i zrozumienia (np. poprzez tworzenia map myśli)
 • delegowaniem w ramach jasnych granic (w postaci tablic delegowania czy gry delegation poker)
 • opisywaniem kultury i wartości (np. culture booki tworzone przez pracowników, a nie działy HR)
 • gospodarowaniem czasu na eksplorację i własną edukację (np. giełdy pomysłów)
 • dzieleniem się wiedzą, narzędziami i praktykami (np. gildie i narady taktyczne)
 • udzielaniem konstruktywnej informacji zwrotnej w 5 krokach
 • mierzeniem efektywności, gdzie wszyscy są odpowiedzialni za własne mierniki
 • nagradzaniem zgodnie z 6 wskazówkami
 • odkrywaniem co naprawdę motywuje pracowników (np. gra moving motivators)
 • dążeniem do większego poczucia szczęścia (np. drzwi szczęścia)
 • świętowaniem – aby uczyć się nie tylko dzięki sukcesom, ale również porażkom (np. celebration grid)

Książka ta jest pełna ćwiczeń, praktycznych rad, przemyśleń, narzędzi, gier. Historie (często zabawne) nawiązujące do doświadczeń autora oraz ilustracje również jego autorstwa skłaniają do refleksji i inspiracji jak angażować pracowników młodego pokolenia.  

Podsumowaniem rozdziałów są zbiorcze informacje: „Jak zacząć” oraz „Wskazówki i warianty”, dzięki czemu z pewnością będzie łatwiej wdrażać wiedzę zawartą w książce.

Polecam publikację szczególnie osobom, które chcą wspierać współpracę, budować zespół wokół wspólnych wartości, rozwijać umiejętności i motywować współpracowników, gdyż z zestawem narzędzi przedstawionym w książce będzie to znacznie łatwiejsze. 

Jurgen Appelo, Zarządzanie szczęśliwym zespołem. Gry, narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2022, s. 296