Kończąc studia wymagające analitycznego i logicznego myślenia jesteś w stanie policzyć całki potrójne czy napisać program. Ale czy to wystarczy by osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie i zostać nowoczesnym liderem? 6 listopada 2018 roku Koło Naukowe PMArt zorganizowało spotkanie dotyczące nowoczesnego przywództwa z Ritą Kurpisz, prowadzącą grupę młodych liderów na SGH. Okazało się, że temat ten bardzo zainteresował młodych inżynierów, o czym świadczyła wysoka frekwencja na wydarzeniu. W środowisku akademickim współczesnego lidera dostrzeżesz bez problemu. Jest to osoba z głową pełną pomysłów i pozytywnej energii, którą zaraża innych. Sam wykazuje inicjatywę oraz chęci zarówno do konwersacji, jak i prowadzenia najbardziej skomplikowanych projektów. To jego podstawowe cechy, a jaka jest reszta? Gdzie jest jednak haczyk? Tkwi on w znalezieniu sposobu, żeby uruchomić ten cały potencjał i skutecznie go rozwijać. Jak tego dokonać? Poniżej prezentujemy najważniejsze cechy nowoczesnego lidera oraz sposoby ich rozwoju.

Komunikatywność

Rozmawiając ze współpracownikami korzystamy między innymi ze Slacka, a ze znajomymi z Messengera, którego liczbę użytkowników szacuje się na ponad 1 mld. Dzięki osiągnięciom cywilizacji nowoczesny lider ma możliwość jednoczesnego kontaktu z wieloma osobami z najdalszych zakątków naszej planety. To znacznie usprawnia wymianę informacji i rozprzestrzenianie się trendów. Istnieje również możliwość dostosowania kanału informacyjnego do odbiorcy. Możemy to zaobserwować na portalach społecznościowych czy branżowych. Analizując treści udostępniane przez użytkowników na Instagramie można zauważyć tendencję do dzielenia się głównie wydarzeniami z życia prywatnego, w tym podróżami, nowym zakupem czy lunchem ze znajomymi. Odmienny obraz otrzymujemy patrząc na posty znajdujące się portalu Linkedin, gdzie przeważają informacje branżowe. Dzięki temu lider otrzymuje możliwość kreowania swojego wizerunku w sieci zarówno jako profesjonalisty jak i zwykłego człowieka – troskliwego rodzica, podróżnika czy fana kuchni włoskiej. Najważniejsza jest przy tym jednak spójność wizerunku w Internecie z tym codziennym. Jak rozwijać komunikatywność? Pomagając w tworzeniu sieci kontaktów. Pamiętajmy, że często łatwiej jest przełamać barierę nawiązania rozmowy czy kontaktu z drugą osobą właśnie przez Internet. Często łatwiej jest nam napisać, niż podejść i porozmawiać. Tymczasem kiedy mamy już pierwszy kontakt za sobą, drugi, twarzą w twarz, przyjdzie nam o wiele łatwiej. Nie bójmy się więc pisać do ludzi, publikować postów czy powiększać sieć kontaktów. Im więcej ich mamy, tym do większej liczby ludzi możemy dotrzeć i tym bardziej jesteśmy komunikatywni. 

Dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna 

Grupa osób posiadających te same kompetencje rywalizuje ze sobą o to samo stanowisko. Jak spośród nich wyłonić najlepszego kandydata? Dwóch członków zespołu prowadzi otwarty spór o wizję nowego produktu. Jak poradzić sobie z tego typu sytuacjami w zespole? Tutaj okaże się niezbędna inteligencja emocjonalna. Według Daniela Golemana kompetencje emocjonalne możemy podzielić na: osobiste (samoświadomość, samoregulacja, motywacja) i społeczne (empatia, umiejętności społeczne). Są one synergistyczne względem umiejętności umysłowych. Ich rozwój zapewnia nie tylko efektywne przewodzenie zespołowi, ale także tworzenie satysfakcjonujących więzi. Dzięki tym umiejętnościom nowoczesny lider może zapewniać swojemu zespołowi nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również emocjonalne. Rozwój inteligencji emocjonalnej jest procesem złożonym i długotrwałym. Wymaga od nas opuszczenia swojej strefy komfortu i podejmowania nowych wyzwań. Można porównać go do uprawiania sportu. Im więcej treningów za Tobą, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że staną się one Twoim nawykiem i odniesiesz sukces w danej dyscyplinie.

Różnorodność i elastyczność 

2018 Deloitte Millennial Survey pokazał znaczenie elastyczności przy wyborze pracy. 50% respondentów należących do millenialsów i 44% z pokolenia Z wybrało ją jako bardzo ważną przy podjęciu tej decyzji. Przed nią znajdowały się tylko korzyści finansowe oraz kultura miejsca pracy. Lider osób należący do jednej z tych grup również powinien tę cechę posiadać, by czuły się one dobrze w pracy. Dlaczego to ma tak duże znaczenie? Według uprzednio przytoczonego źródła 43% millenialsów wyobraża sobie odejście z miejsca pracy w ciągu najbliższych 2 lat, jeśli będzie miało możliwość, a wśród pokolenia Z odsetek ten jest jeszcze wyższy – 61%. Rozwój elastyczności lidera można wspierać poprzez zlecanie mu niekonwencjonalnych zadań oraz pracę na różnych stanowiskach. Dzięki tym działaniom będzie on mógł lepiej zrozumieć członków swojego zespołu i wspierać ich. Opublikowane 2018 roku badania Delivering through diversity przeprowadzone przez specjalistów z McKinsey dowodzą, że rentowność jest skorelowana z różnorodnością zarówno płciową, kulturową, jak i etniczną najlepszych zespołów. Lider może ją kształtować poprzez otwartość na drugiego człowieka i integrację zespołu.

Fot. Mateusz Szańkowski

Trwałość przy swoich wartościach

Wartości są jak drogowskazy – kierujesz się nimi podejmując ważne decyzje. Od nich dalej będzie zależało, czy wszystko pójdzie zgodnie z Twoim planem, czy okaże się fiaskiem. Nowoczesny lider ufa swoim wartościom i wie, że droga obrana na ich podstawie jest właściwa. Skąd ta pewność? Wystarczy sobie przypomnieć przypowieść Jezusa (Mt 7, 21-29) o budowie domu na skale. Tylko budynek o solidnych fundamentach jest w stanie przetrwać niekorzystne okoliczności. Analogicznie jest przy podejmowaniu decyzji – tylko te, które podejmujemy w zgodzie ze sobą, mogą doprowadzić nas daleko. Możliwe jest to dzięki poznaniu własnego wnętrza i samorozwojowi. Sprzyja temu również szczerość i odporność na presję otoczenia.

Wsparcie

Lider powinien zapewniać swojemu zespołowi wsparcie i szansę na rozwój. Możliwe jest to poprzez propagowanie pozytywnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, chęć do wysłuchania opinii współpracownika czy niesienie pomocy w kryzysowych sytuacjach. Stosunek lidera do zespołu definiuje jego sukces. To on tworzy środowisko przyjazne do pracy i otwarte na nowe inicjatywy. Realizacja innowacyjnych pomysłów przekłada się nie tylko na rozwój całej organizacji, ale również jej pracowników. Warto, żeby lider słuchał uważnie innych i dawał szansę na realizację nawet najbardziej zaskakujących pomysłów. Być może to one w przyszłości przesądzą o sukcesie organizacji. 

Intuicja i wyczucie rynku

Lider jest często zalewany ilością docierających do niego danych. Mogą być one niejednoznaczne bądź nie posiadać wartości merytorycznej. Lider powinien mieć intuicję, która umożliwia wybranie z wielu informacji czy projektów tych wartościowych, które mogą zmienić obraz dzisiejszego świata. Dzięki niej łatwiej jest również uwierzyć mu w sukces danego przedsięwzięcia i porwać członków zespołu do jego realizacji. Aby ją rozwijać warto czytać książki, portale czy magazyny branżowe. Niezastąpione jest także myślenie nieszablonowe oraz kreatywność.

Fot. Mateusz Szańkowski

Styl przywództwa skoncentrowany na coachingu 

W projekcie bardzo ważny jest podział obowiązków oraz nieprzekraczanie pewnych ustalonych terminów. Jednak dawanie zespołowi określonej swobody w realizacji zadań może przynosić ogromne korzyści. Dzięki temu jest on w stanie wdrożyć najefektywniejszy dla siebie styl pracy i poznać swoje mocne oraz słabe strony. Nowoczesny lider zamiast prowadzić zespół krok po kroku i podejmować decyzje za niego daje mu swobodę działania i pozwala uczyć się na błędach. Dzięki temu każdy członek grupy czuje większą odpowiedzialność zarówno za wspólny sukces, jak i porażkę. Również w ten sposób efektywniej uczy się rozwiązywać skomplikowane problemy. Lider nie zostawia zespołu w trudnych chwilach i zawsze służy pomocą. Poprzez rozmowy i nieustanne wsparcie wszystkich jego członków pozwala mu osiągać coraz więcej. Żeby rozwinąć tę cechę warto ćwiczyć aktywne słuchanie poprzez praktykę. Można również skorzystać z pomocy profesjonalnego coacha, który przybliży idee przywództwa opartego na partnerstwie i pomoże osiągnąć nasze cele.

Zaangażowanie i poczucie przynależności do grupy

Stare polskie przysłowie mówi: „jaki pan, taki kram”. Analogicznie dzieje się w przypadku relacji lidera z jego zespołem. Odpowiedni poziom zaangażowania po stronie przywódcy wpływa pozytywnie na morale zespołu i efektywność jego pracy. Jego wzrost możliwy jest poprzez rozwój relacji interpersonalnych. Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych więzi możliwe jest dzięki okazywaniu empatii i szacunku na każdym roku.

Nowoczesny lider ma przed sobą wiele wyzwań. Do najważniejszych z nich należy odejście od autorytarnego stylu przywództwa na rzecz budowania relacji partnerskich pełnych wzajemnego szacunku i zrozumienia. Lider potrzebuje jednak do tego określonej przestrzeni i niezależności, a przede wszystkim możliwości zbudowania zgranego zespołu, z którym mógłby osiągać sukcesy.