Wśród profesjonalistów różne jest podejście do certyfikacji: od zdecydowanych sceptyków świadomych, że sam papier lub oznaka nie świadczy o wiedzy, poprzez osoby lubiące wyznaczać sobie kamienie milowe w postaci szkoleń i rozwijać się w ten sposób, po zagorzałych zwolenników dodających coraz to nowe tytuły do swojego nazwiska na popularnym serwisie społecznościowym.


Nie wiem, w której grupie jesteś, ale z pewnością sytuacja każdego z nas jest wyjątkowa, więc każdy ma prawo do własnego zdania. Podobne podejście przyświeca Disciplined Agile – każdy zespół jest wyjątkowy, każdy więc powinien wybrać swój sposób pracy (ang. Choose Your WoW).

Waterfall is wonderful, it is just not enough

Project Management Institute (PMI) i Disciplined Agile (DA) połączyło swoje siły, aby odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie zmieniającego się świata. Parafrazując słowa Marka Linesa, współzałożyciela Disciplined Agile, który powiedział: “Scrum is wonderful, it is just not enough[1], można powiedzieć, że PMI doszło do wniosku, że tradycyjne metody są wspaniałe, ale już po prostu niewystarczające.

Łatwo pogubić się w ilości zwinnych praktyk: Scrum, Kanban, Lean, DevOps, SAFe, a to jedynie niektóre z nich. Z pomocą przychodzi Disciplined Agile, które łączy i porównuje je ze sobą, stawiając momenty decyzyjne, pokazując zalety i wady danego rozwiązania, a tym samym daje autonomię wyboru, prowadzi zespoły i organizacje w kierunku zwinności. Jednak nieprawdą byłoby stwierdzenie, że wejście w świat Disciplined Agile jest proste. Z pomocą przychodzą tutaj profesjonalne szkolenia, które już dzisiaj dostępne są na rynku.

Strategia programu certyfikacji oparta na sposobie uczenia się japońskiej sztuki walki

Dzięki fuzji z Disciplined Agile certyfikacja PMI rozszerzyła swoje portfolio o opcje związane z tym obszarem. Aby zrobić to w sposób kompleksowy i uporządkowany, a tym samym odpowiedzieć na potrzeby różnych ról w organizacji, PMI proponuje czterostopniową ścieżkę certyfikacji związanej z Disciplined Agile:

  • Disciplined Agile Scrum Master (DASM) – odpowiada pierwszemu stadium nauki, japońskie Shu oznacza „uczyć się”. Celem jest stworzenie solidnych podstaw, na których będzie można później budować dalszą wiedzę. To etap, na którym rozpoczyna się nauka technik i zrozumienia filozofii rozwoju zgodnego ze zwinnym zdyscyplinowaniem. Materiał szkoleniowy obejmuje podstawy agile i lean oraz zestawu narzędzi Disciplined Agile i wyposaża w umiejętności wyboru najlepszego sposób pracy (WoW) w Twojej wyjątkowej sytuacji.
  • Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM) – odpowiada drugiemu stadium nauki, japońskie Ha oznacza „odłączyć się”. To etap refleksji i zadawania pytań, dlaczego strategie Disciplined Agile działają, dążenia do ich zrozumienia oraz odpowiedzi, kiedy najlepiej je zastosować. Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o tematy przygotowujące do przewodzenia zwinnymi zespołami i skutecznego podejmowania bardziej złożonych i kluczowych inicjatyw dla swojej organizacji.
  • Disciplined Agile Coach (DAC) – odpowiada trzeciemu stadium nauki, japońskie Ri oznacza „przekroczyć, przewyższać”. Na tym etapie dąży się do poszerzenia i ciągłej poprawy technik Disciplined Agile oraz dzielenia się wiedzą z innymi. Szkolenie przygotowuje do wspierania organizacji w procesie wprowadzania zmian i transformacji kulturowej przy użyciu narzędzi Disciplined Agile.
  • Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC) – podobnie jak DAC, odpowiada mistrzowskiemu stopniowi wiedzy. Materiał szkoleniowy łącząc praktyki lean, ciągłego przepływu (ang. flow), teorii ograniczeń (ang. Theory of Constraints) oraz rozwoju organizacyjnego (ang. Organizational Development), daje narzędzia do optymalizacji strumieni wartości w całej organizacji. Ten wysoki stopień zaawansowania umożliwia zbudowanie planu naprawczego dla organizacji, poprzez wykorzystanie najbardziej skutecznych praktyk, uwzględniając unikalne potrzeby i kulturę organizacji. Dodatkowo DAVSC pomaga organizacjom, aby samodzielnie kontynuowały proces doskonalenia się.

Zasady stojące za certyfikacją Disciplined Agile zapewniają jej jakość

Rzeczą oczywistą jest, że certyfikacja musi przynosić wartość dla osoby certyfikującej się. W przypadku programu certyfikacji DA kładzie się ogromny nacisk na naukę nowych i wartościowych strategii zwinnego podejścia, pomocnych w dążeniu do zwinności biznesowej. Dosyć intuicyjne jest, że certyfikacje, w których uzyskanie trzeba włożyć większy wysiłek, są bardziej szanowane. Z tego względu program certyfikacji DA jest drogą będącą procesem uczenia się, która nie kończy się na posiadaniu certyfikatu. Z założenia nauka jest ciągłym wysiłkiem, a osoby certyfikowane są zobowiązane do pomagania innym w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy. Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi prowadzi do głębszego zrozumienia, a tym samym jest pomocne zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. 

Disciplined Agile cały czas ewoluuje

Z danych posiadanych na dzień 31 lipca 2021 r., 1981 osób posiadało certyfikat DASM, a certyfikat DASSM 1248 osób[2]. Co ciekawe, na chwilę obecną w Polsce 9 osób zarejestrowanych jest oficjalnie jako DASM, a 5 osób jako DASSM[3]. Disciplined Agile cały czas ewoluuje i się rozwija. Najnowszych informacji na temat certyfikacji szukaj na stronie: www.pmi.org/certifications/agile-certifications lub w wersji polskojęzycznej: pmi.org.pl, pod zakładką Disciplined Agile. W momencie pisania tego artykułu certyfikacja DAC nie miała jeszcze dostępnego programu nauki, a certyfikacja DAVSC była dostępna w programie pilotażowym. Zapoznaj się z Tabelą 1., aby zweryfikować, jakie są wymagania na poszczególnym etapie certyfikacji oraz jaka jest forma i droga do otrzymania certyfikatu.

Tabela 1. Przegląd certyfikacji Disciplined Agile
Źródło: opracowanie własne

W przypadku pytań – porozmawiajmy

W jaki sposób szkolenie przygotowujące do certyfikacji może pomóc Ci w Twojej codziennej pracy? Czy zapisanie się na kurs jest słuszną decyzją? Czy uzyskany tytuł po zdaniu egzaminu zmieni ścieżkę Twojej kariery? Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się pytania o aspekty praktyczne lub o doświadczenia osób, które certyfikację mają już za sobą – przychodzę z interesującą propozycją. Wraz ze Społecznością Disciplined Agile serdecznie zapraszamy na drugie wydarzenie online organizowane pod serią Disciplined Talks. Zapisz datę 27 września o godzinie 18:00 w kalendarzu. Dalsze informacje znajdziesz na naszych Social Mediach:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/disciplinedagilepl

Facebook: https://www.facebook.com/disciplinedagilepl


[1] Kantorowicz D., Scrum is wonderful, it is just not enough – interview with Mark Lines, Strefa PMI nr 31, https://strefapmi.pl/strefa-wywiadu/scrum-is-wonderful-it-is-just-not-enough/

[2] Statystyki certyfikacji: https://www.projectmanagement.com/blog-post/69919/July-2021-PMI-Fact-File-Stats

[3] Statystyki certyfikacji Disciplined Agile w Polsce: https://www.pmi.org/certifications/certification-resources/registry